Tolliladu

Pakume laoteenuseid meie tollilaos/tolliterminalis

Laoteenused

Tollikontrolli all on kaup seni, kuni on tollile maksmata imporditollimaksud. Sellist kaupa on võimalik ladustada ajutiselt tolliterminalis või pikaajaliselt tollilaos.

Tolliladu on tollilao pidaja valduses olev tolli poolt tollilaona aktsepteeritud hoone või territoorium, kus hoitakse tolli järelevalve all kaupa, mille eest on maksmata impordi- ja ekspordimaksud.

Tolliladustamisprotseduuril olevat kaupa saab ladustada tollilaona heakskiidetud kohas.

On kaks tüüpi ladusid:

  • eratollilaos võib kaupa ladustada ainult laopidaja. Meie eratollilao kood: EECWPEE1000EE-2019-LWO49162
  • avalikus tollilaos saavad kaupu ladustada kõik isikud.

Tolliterminal  on kaupade ajutise ladustamise koht. Ajutise ladustamise tähtaeg on 90 päeva. Tähtaja arvestus algab kaupade esitamisest tollile.  Kaupade ajutine ladustamine peab lõppema 90 päeva jooksul alates kaupade esitamisest.

Ajutine ladustamine lõppeb kauba suunamisega tolliprotseduurile (vaba ringlus, eriprotseduur) või reeksportimisega.

Kaupade ajutine ladustamine on lubatud:

  • ajutise ladustamise koha loaga kaetud kohad (tolliterminalid ja hoiukohad). Meie tolliterminali kood: EETSTEE1000EE-2019-IPS49184
  • tolli poolt heakskiidetud kohad (volitatud saaja heakskiidetud kohad). Meie volitatud kaubasaaja luba transiidil VSA0071/EE1000EE

Volitatud kaubasaaja staatus annab õiguse jätta loa omanikul kaup ja sellele vastav transiiditollideklaratsioon transiitveo lõpetamisel sihttolliasutusele esitamata.

Kaupade ladustamine tolli järelevalve all

Kaupade füüsiline läbivaatus

Omanikuvahetus tollilaos

Küsi pakkumist

3 + 1 = ?